Rijopleiding in Stappen (RIS)

Rijschool James is gecertificeerd voor RIS, de Rijopleiding in Stappen.
Bij deze rijopleiding leert de leerling stap voor stap en in vier verschillende modules autorijden. Iedere module wordt afgesloten met een toets. Aan het eind van de opleiding is de leerling in staat om geheel zelfstandig en in steeds wisselende situaties diverse verrichtingen uit te voeren. Uiteindelijk is de leerling met deze rijopleiding beter voorbereid op deelname aan het verkeer.

Eerst is er een proefles van 1 uur. Er zal een meet & greet plaatsvinden om te kijken of er een match is met de instructeur. Dan kan de leerling samen met de instructeur de rijlessen gaan plannen. Mocht er geen match zijn met de instructeur, dan is de leerling vrij om op zoek te gaan naar een andere rijschool. Na een bepaald aantal rijuren is het mogelijk om te starten met proefexamens. Dit is een kopie van het echte examen van het CBR. Tijdens het proefexamen kijkt de instructeur naar de rijvaardigheid en geeft hij u een cijfer voor de prestatie. Dit betekent dat de leerling minimaal 7,5 punten moet behalen om voor het echte examen bij het CBR te mogen gaan. De proeftesten zijn kosteloos. De student kan zoveel toetsen maken als hij denkt nodig te hebben. Bovendien krijgt de leerling als bonus een TTT aangeboden, een echt proefexamen bij het CBR, afgenomen door een echte examinator. Na al deze toetsen en oefenen is de leerling goed voorbereid op het behalen van het praktijkexamen voor het rijbewijs.

rijopleiding2cropped

De 4 Modules

Wat leer je?

Module

  1. Voertuig-bediening en beheersing
  2. Eenvoudige verkeerssituaties en manoeuvres
  3. Complexe verkeerssituaties
  4. Veilige en verantwoorde verkeersdeelname

Elke module wordt afgesloten met een toets. Voor een toets zakken is niet mogelijk. Als het resultaat niet voldoende is krijgt de leerling gerichte advies en tips mee om het resultaat voor de volgende toetsmoment te verbeteren.

Aan het einde van de rijles krijgt de leerling huiswerk mee. De bedoeling is dat het opgegeven script voorbereid word, zodat de rijles effectiever zal verlopen.

Module 3

Een goede voorbereiding
Een goede voorbereiding op het praktijkexamen is module 3 (TTT). Module 3 is een rijtest die verloopt als een echt rijexamen. Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens deze module hoe het met de rijvaardigheid is gesteld.

Tijdens de toets worden alle examenonderdelen doorlopen en getoetst volgens de officiële exameneisen. Er worden ook twee bijzondere manoeuvres gedaan (stopopdracht, parkeeropdracht of een omkeeropdracht). Bij een juiste en veilige uitvoering hiervan kan men een vrijstelling hiervoor verkrijgen.

Na afloop van de toets krijgt de leerling van de examinator en van de rijinstructeur een advies over de onderdelen waar nog aan gewerkt moet worden. De rijopleiding kan vervolgens gericht afgerond worden.

Module 4

Het praktijkexamen
Als de leerling de modules op stap 6 of hoger heeft staan dan is de leerling klaar om zelfstandig deel te nemen aan het verkeer is het tijd voor het praktijkexamen. Rijschool James verzorgt de aanvraag bij het CBR. In overleg met de leerling wordt het tijdstip voor het afrijden bepaald. Het voordeel hiervan is dat het lesprogramma en de examendatum goed op elkaar kunnen afgestemd worden.

Voor de aanvraag van het praktijkexamen zijn een aantal gegevens van de leerling nodig:

  • eigen verklaring;
  • machtiging (Rijschoolnummer 7707X6);
  • een geldig theoriecertificaat (categorie B)
  • een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort)

Machtig rijschool James met DigiD

Voordat het rijexamen aangevraagd wordt, moet eerst toestemming van de leerling ontvangen worden. Dit kan met een machtiging. De machtiging biedt enkele voordelen. De leerling ontvangt na het machtigen direct bericht als de rijschool het examen gereserveerd of als het examen verschoven word. De leerling kan dan direct Eigen Verklaring (EV) kopen, invullen en versturen geweldige sectie op hun site.

Call Now Button